Hire Central
Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng với AI

Chào mừng bạn đến với Hire Central, giải pháp tối ưu hóa
quá trình tuyển dụng và tiết kiệm thời gian của bạn.
Hire Central giúp bạn tìm kiếm ứng viên phù hợp nhanh hơn
bao giờ hết.

Với Hire Central, công việc tuyển dụng trở nên thật
đơn giản và hiệu quả

Thu thập và xử lý thông tin
nhanh hơn
Hire Central giúp xử lý ứng viên nhanh chóng bằng cách tự động tập hợp tất cả các ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau vào một nền tảng quản lý duy nhất.
Giao tiếp linh hoạt
và khoa học hơn
Hire Central theo dõi toàn bộ tiến trình và trạng thái xử lý ứng viên, cũng như dễ dàng phân công công việc tuyển dụng một cách hiệu quả, giúp cho việc giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm luôn rõ ràng, xuyên suốt.

Tích hợp quy trình và các công cụ trên một nền tảng duy nhất
Tất cả các thao tác như sàng lọc CV, gửi tin nhắn, lên lịch phỏng vấn và đánh giá ứng viên đều có thể được thực hiện trên Hire Central mà không cần sử dụng đến nhiều
nền tảng và công cụ khác nhau.

Quản lý toàn bộ ứng viên trên một nền tảng duy nhất

Tối ưu thời gian thu thập và xử lý thông tin

Tự động tích hợp với các trang web việc làm

Form Ứng Tuyển Trực Tiếp (Application Widget)

Thể hiện các thông tin và nhiệm vụ rõ ràng, khoa học

Tối ưu hiệu quả giao tiếp giữa các phòng ban

Danh sách ứng viên
Hiển thị toàn bộ dữ liệu ứng viên, thông tin
chi tiết của ứng viên, lịch phỏng vấn và người phụ trách
Thông tin chi tiết của ứng viên
Dễ dàng phân công nhiệm vụ tuyển dụng, theo dõi quá trình xử lý ứng viên, trạng thái, thông tin ứng viên và tin nhắn với ứng viên

Dễ dàng đặt lịch phỏng vấn và trao đổi thông tin

Tích hợp các công cụ vào quy trình xử lý

Sắp xếp lịch phỏng vấn

Dễ dàng gửi tin nhắn đến ứng viên

Vì sao khách hàng lựa chọn Hire Central?

Đơn giản và hiệu quả
Hire Central tối ưu hóa quy trình tuyển dụng một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng, đồng thời tăng cường hiệu suất và hiệu quả.
Giao diện thân thiện với người dùng
Bạn có thể sử dụng Hire Central mà không cần nhiều đến hướng dẫn bởi giao diện dễ hiểu.
Dùng thử 14 ngày miễn phí
Trong khi các Hệ thống Quản lý Tuyển dụng khác tính phí dựa trên số lượng đầu người sử dụng,
Hire Central cung cấp cho bạn 14 ngày dùng thử dịch vụ hoàn toàn miễn phí.

Est Rouge

Sayuri Tominaga
Chuyên gia thiết kế Trải nghiệm người dùng

Nâng cao hiệu quả tuyển dụng và quy trình hội nhập
nhân viên mới: Est rouge Japan đã thành công xây
dựng một đội ngũ thiết kế UX/UI hiệu suất cao với
sự hỗ trợ từ Hire Central như thế nào?

"Helps me stay on top of all marketing."

"With SaasBox, I can have a clear view of all metrics and analytics to make necessary changes in my marketing strategies. I am able to catch up with current trends and manage all our social media channels without too much effort."

Elle Rabe, co-founder, Falcon
14%
more followers within a month
8X
Return on Investment
Bước 1: Thu thập ứng viên
Bước 2: Phân công ứng viên
Bước 3: Xử lý ứng viên

Bước 1 - Thu thập ứng viên

Bạn có thể thêm hồ sơ ứng viên bằng cách tải CV lên hệ thống hoặc hệ thống tự động thu thập CV thông qua liên kết với các trang web việc làm.
Bạn cũng có thể sử dụng Form ứng tuyển tự động và nhúng nó vào trang web tuyển dụng của bạn để tiếp cận với nhiều ứng viên hơn.

Bước 2 - Phân công ứng viên

Sau khi bạn đã thêm ứng viên, hãy phân công các ứng viên cho thành viên trong nhóm tuyển dụng để tiếp tục xử lý. Hire Central cho phép bạn xem các thẻ ứng viên như một nhiệm vụ độc lập (task) và quản lý quá trình tuyển dụng của bạn như cách bạn thực hiện một danh sách công việc (task list).

Bước 3: Xử lý ứng viên

Bây giờ là lúc để xử lý ứng viên được giao cho bạn. Bạn có thể thực hiện nhiều thao tác với ứng viên như lọc CV, gửi tin nhắn cho ứng viên, điều chỉnh lịch phỏng vấn, đánh giá ứng viên, kiểm tra tiến trình tuyển dụng, trao đổi thông tin và nhiều hoạt động khác nữa!